Tìm kiếm tài trợ

Các tiểu mục
1,2,3,4,5,6,7

Chào quý vị Nhà tài trợ,

Chúng tôi đang triển khai một dự án quan trọng và cần sự hỗ trợ từ các bạn. Dự án này hướng đến việc tạo ra môi trường tốt hơn cho cựu quân nhân và bộ đội xuất ngũ trong việc hòa nhập vào cuộc sống dân sự. Chúng tôi tin rằng việc hỗ trợ họ sẽ góp phần xây dựng một xã hội vững mạnh và phát triển.

demo-attachment-1697-Asset-3
demo-attachment-1696-Asset-1
demo-attachment-1697-Asset-3

Các tiểu mục trong dự án

Chúng tôi làm gì

Các tiểu dự án bao gồm

Trang tin quân nhân xuất ngũ

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper

Mạng xã hội dùng riêng cho cựu quân nhân "Binh nhì"

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper

Sàn tuyển sinh quân nhân xuất ngũ

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper

Sàn tuyển dụng, việc làm cho quân nhân xuất ngũ

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper

Trang web diễn đàn cho cựu quân nhân

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper

Chuyên trang dành cho công tác hỗ trợ, ủng hộ cựu quân nhân

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper

Sàn xuất khẩu lao động dành cho bộ đội xuất ngũ

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper

demo-attachment-1885-Group-7809
Nghiên cứu và hợp tác

When, while the lovely valley teems with vapour around meand the meridian sun strikes the upper